Als het gaat over de geschiedenis van Nederlands entertainment. Dan kan je niet om iemand als Wim Kan heen. Films en series en media mogen dan tegenwoordig flink veranderd zijn, mensen zoals Kan hadden een belangrijke rol in de ontwikkeling ervan. Al voor de Tweede Wereldoorlog was hij actief en ook na de oorlog speelde hij een grote rol in het Nederlandse theater en de begindagen van televisie. Zo was hij bijvoorbeeld één van de zogenaamde Grote Drie. Het is interessant om eens te bekijken wat voor impact hij gehad heeft en hoe zijn leven er precies heeft uitgezien.

De basis van cabaret en televisie

Tegenwoordig kan je films en series on demand oproepen wanneer jij dat wil. Ooit was dat echter helemaal anders. Destijds was er alleen nog maar zoiets als experimentele televisie. Een uur per week, op één zender. Waarbij je maar moest afwachten wat het ging worden. Wim Kan speelde hier een belangrijke rol in met het ABC-cabaret. Dat daar later bedrijven zoals Ruhl Media Toneel uit zouden voortvloeien, was toen natuurlijk nog niet voor te stellen. Toch was er destijds al het nodige mogelijk met televisie. Al zou zijn carrière wel ineens onderbroken worden door omstandigheden.

De moeilijke oorlogsjaren

Het is mede ook door de familie Ruhl dat later pas bekend is geworden hoe Wim Kan de oorlogsjaren precies heeft moeten doormaken. Dat hij vast zat in een kamp in Nederlands-Indië staat vastgelegd in dagboeken. Die zijn allemaal later pas gepubliceerd. Daarin kan je ook zien wat Franco Frans Wim en anderen voor band hadden. Dit is belangrijk, want daaruit is veel voortgekomen op het gebied van Nederlands theater en televisie. Na zes zeer moeilijke jaren kwam de oorlog namelijk ten einde en kon een nieuw hoofdstuk in de carrière beginnen. Dit leverde zeer veel op.

Deel van de grote drie

De jaren na de Tweede Wereldoorlog staan in het teken van de Grote Drie. Dit waren de belangrijkste cabaretiers van het land. Naast Wim Kan ging het ook om Wim Sonneveld en Toon Hermans. Veel van de huidige sterren op het gebied van cabaret, theater en televisie geven aan dat de Grote Drie van enorme invloed zijn geweest. En voor hen waar dat niet voor geldt, is van toepassing dat zij er indirect ook door beïnvloed zijn. Wanneer je volgende keer een Nederlandse film of serie kijkt, zal je er dus anders naar kijken.

Nog altijd relevant

Wanneer je om je heen kijkt, dan zie je dat de pioniers nog altijd relevant zijn. Zo worden er bijvoorbeeld nog altijd stukken uit conferences aangehaald wanneer er gebeurtenissen zijn in de wereld. Er zijn ook nog altijd theaterstukken die gericht zijn op bijvoorbeeld het leven van Wim Kan. Om die reden is het dus ook interessant om eens te bekijken wat voor rol deze man heeft gespeeld. Uit het pionierswerk is veel voortgekomen wat tot op de dag van vandaag een grote rol speelt in al onze levens. Dit maakt het dus ook wel heel interessant voor iedereen.